Bild av rapporter öppna jämförelserÖppna jämförelser grundskola och gymnasieskola

Öppna jämförelser

Hos Sveriges Kommuner och Landsting kan du jämföra resultat för…
Bild av Skolverkets kommunblad för HultsfredKommunblad Hultsfred: förskola, skola och vuxenutbildning

Skolverkets kommunblad

Skolverket publicerar varje år kommunblad. Där kan du få en sammanfattande bild…