Bild på en strand

Strandskydd

Strandskydd finns för att trygga förutsättningarna för friluftslivet och bevara…
Bild på en björnloka.

Jättebjörnloka

Jättebjörnloka eller jätteloka är en giftig art som är ganska…
Standardbild

Förorenade områden

Länsstyrelsen och kommunerna kartlägger och klassificerar kända förorenade områden som…
Alkärret

Kommunens naturreservat

Hultsfreds kommun bildade 2006 de bägge naturreservaten Hulingsryd och Alkärret.…
Standardbild

Skyddad natur

I Hultsfreds kommun finns mycket fin natur som är viktig…
Standardbild

Allemansrätten

Allemansrätten är en unik möjlighet för oss alla att röra…