MP900385963Funktionsnedsättning

Ansöka om stöd enligt LSS

Många människor kan ha flera funktionsnedsättningar. En funktionsnedsättning kan vara…
Händer med handskarPersonlig assistans

Personlig assistent

Vara i behov av personlig assistans Det är endast personer…