Standardbild

Gruppbostad Berguven

På Berguven bor personer med funktionsnedsättningen autism. Berguven ligger på…
Standardbild

Gruppbostad Solvändan

Solvändans gruppbostad består av sex lägenheter samt två gemensamhetsdelar. Solvändan…
Standardbild

Gruppbostad Lejonet

Gruppbostad Lejonet består av fyra lägenheter och en gemensamhetslokal.  I gemensamhetslokalen…
Standardbild

Gruppbostad Oredan

Oredans gruppbostad består av fyra lägenheter och en gemensamhetsdel. Det…