Standardbild

Gruppbostad Solvändan

Solvändans gruppbostad består av sex lägenheter samt två gemensamhetsdelar. Solvändan…