More Kastell

Kalmar läns enda kanjon är en ovittrad restplint som reser…

Grönudde naturreservat

Hela området Grönudde har naturskogskaraktär, det vill säga snarlikt urskog.…

Slagdala naturreservat

Virserumsåsen räknas som en av södra Sveriges mäktigaste åsbildningar. När…

Mörlundaslätten

Mörlundaslätten sträcker sig från Gårdveda i norr till Tigerstad i…

Misterhultsutsikten

Områdets kuperade terräng gör att det finns många vackra utsiktsplatser.…