Kultur i skolan och förskolan

Kultur är viktigt för lärandet och identitetsbyggandet. Vi strävar efter att ge alla barn och elever möjlighet att ta del av ett brett kulturutbud inom olika konstformer.

Vi har kunnat ge alla barn och elever från fyra år upp till årskurs nio möjlighet att uppleva minst ett kulturarrangemang per år. De olika kulturarrangemangen har varit allt från föreställningar till konstnärs- och författarbesök, besök på museer med mera. Svenskt Rockarkiv och Virserums konsthall är två lokala exempel.

Just nu arbetar vi med att färdigställa en kulturplan för förskola och skola.

Målet med kulturverksamheten för barn och elever är att alla ska få lika möjlighet att uppleva kultur och uttrycka sig i eget skapande. Vi tar också hänsyn till FN:s barnkonvention om barns rättigheter. I den kan man bland annat läsa att barn har rätten att göra sin röst hörd och rätten till ett konstnärligt och lekfullt liv.

Förutom kulturella arrangemang erbjuder vi även skapande skola projekt för grundskolan. Skapande skola projekten finansieras av Statens kulturråd.