Borgerlig vigsel

Tecknad bild på ett hjärta

Om ni vill gifta er borgerligt kan ni boka en av Hultsfreds kommuns vigselförrättare. I Sverige är sedan 1 maj 2009 äktenskapet könsneutralt. De som ingår äktenskap kan vara antingen en man och en kvinna eller två kvinnor eller två män. Borgerlig vigsel i Sverige är ett alternativ till kyrklig vigsel och länsstyrelsen utser borgerliga vigselförrättare för respektive kommun.

Bokning av tid för vigsel

Bokning av vigslar sker till kommunkansliet via förfrågan på formuläret på den här sidan. Där anger ni bland annat ett förslag på datum och tid samt eventuellt önskemål om en viss vigselförrättare.

Bokning av tid för vigsel ska ske senast två veckor före önskat vigseldatum.

Under semesterperioden samt vid större helger är det begränsad service vad gäller förfrågningar och hantering av vigslar.

Hindersprövning

Innan ni bokar tid för vigseln ska ni ansöka om hindersprövning hos Skatteverket. För mer information ring Skatteupplysningen, telefonnummer 0771-56 75 67, eller besök Skatteverkets hemsida. Ni kan också besöka ett skattekontor. Om Skatteverket inte finner några hinder mot äktenskapet utfärdas två handlingar, ”Intyg hindersprövning” respektive ”Intyg om vigsel”. Dessa lämnas till kommunkansliet i samband med förfrågan om tid för vigsel.

Alla frågor om hindersprövning och övriga frågor kring folkbokföring hänvisas till Skatteverket.

Kommunkansliet återkommer med besked om vigseln kan genomföras inom fem arbetsdagar efter att vi fått er giltiga hindersprövning tillhanda.

Vittnen

Två vittnen ska vara med vid akten. Dessa kan ni ordna själva eller så försöker kommunkansliet hjälpa till med att ordna vittnen. I de fall kommunkansliet tillhandahåller vittnen är dessa normalt tjänstemän anställda vid kommunen. Har ni egna vittnen behöver ni ha namn och adress på dessa tillgängliga i samband med bokning av tid.

Tid och plats för vigseln

Kommunens vigselförrättare förrättar vigslar i kommunhuset under vardagar under kontorstid. Vill du ha akten i ditt hem eller på någon speciell plats och/eller på annan tid kan detta i vissa fall ske efter överenskommelse med vigselförrättaren. Normalt ombesörjer vi inte vigslar utanför kommunens gränser, i dessa fall rekommenderar vi er istället att kontakta kommunen där ni planerar hålla vigselakten. En borgerlig vigsel är kostnadsfri. Lokal i kommunhuset bokas av kommunkansliet och är kostnadsfri för paret. Är ni ett större sällskap som önskar vara med vid akten bör ni dock meddela detta vid bokningen.

 

Före och efter vigseln

Kommunkansliet förbereder vigselprotokoll och andra handlingar inför vigseln. Efter vigseln får ni en kopia av protokollet samt en vigselmemorial. Vigseln anmäls till Skatteverket för registrering i folkbokföringsregistret. Önskar ni ett formellt intyg på att ni gift er kontaktar ni Skatteverket.

Kommunens utsedda vigselförrättare

Vigselförrättare är Gunilla Abrahamsson, Bo Bergman, Per-Inge Pettersson, Lars Rosander och Helena Grybäck Svensson.

 1. Ni måste ha fått hindersprövning beviljad hos Skatteverket för att kunna skicka in denna förfrågan.
  Har ni fått hindersprövning och intyg om vigsel från Skatteverket?
  Ja
  Hindersprövning giltig till och med:

 2. Parets namn:
  Person 1
  Person 2
 3. Önskat datum för vigsel i första hand, minst två veckor från dagens datum:

  Önskad tid (ca):

 4. Eventuellt alternativt datum:

  Önskad tid (ca):

 5. Önskemål om vigselförrättare (flera val kan anges):

 6. Önskemål om plats för vigseln:

  Kommunens vigselförrättare utför normalt enbart förrättningar inom kommunens gränser.

 7. Vid vigsel󠄀 i Kommunhuset:
  Önskar ni att kommunen tillhandahåller vittnen?

 8. Övriga önskemål

Observera att formuläret ovan enbart är en förfrågan om tid för borgerlig vigsel. Vi återkopplar till er inom fem arbetsdagar med besked om borgerlig vigsel kan anordnas enligt era önskemål eller ej.

Vigsel förrättas på svenska.