Borgerlig vigsel

Tecknad bild på ett hjärta

I Sverige är sedan 1 maj 2009 äktenskapet könsneutralt. De som ingår äktenskap kan vara antingen en man och en kvinna eller två kvinnor eller två män. Borgerlig vigsel i Sverige är ett alternativ till kyrklig vigsel och länsstyrelsen utser borgerliga vigselförrättare för respektive kommun.

Bokning av tid för vigsel

Bokning av vigslar sker via kommunkansliet, se kontaktuppgifter nedan. Förfrågan kan ske via telefon, e-post eller besök. Innan ni kontaktar oss är det bra om ni har ett förslag på datum och tid samt eventuellt önskemål om en viss vigselförrättare.

Bokning av tid för vigsel ska ske senast två veckor före önskat vigseldatum.

Hindersprövning

Innan ni bokar tid för vigseln ska ni ansöka om hindersprövning hos Skatteverket. För mer information ring Skatteupplysningen, telefonnummer 0771-56 75 67, eller besök Skatteverkets hemsida. Ni kan också besöka ett skattekontor. Om Skatteverket inte finner några hinder mot äktenskapet utfärdas två handlingar, ”Intyg hindersprövning” respektive ”Intyg om vigsel”. Dessa lämnas till kommunkansliet i samband med förfrågan om tid för vigsel.

Alla frågor om hindersprövning och övriga frågor kring folkbokföring hänvisas till Skatteverket.

Kommunkansliet återkommer med besked om vigseln kan genomföras inom fem arbetsdagar efter att vi fått er giltiga hindersprövning tillhanda.

Vittnen

Två vittnen ska vara med vid akten. Dessa kan ni ordna själva eller så försöker kommunkansliet hjälpa till med att ordna vittnen. I de fall kommunkansliet tillhandahåller vittnen är dessa normalt tjänstemän anställda vid kommunen. Har ni egna vittnen behöver ni ha namn och adress på dessa tillgängliga i samband med bokning av tid.

Tid och plats för vigseln

Kommunens vigselförrättare förrättar vigslar i kommunhuset under vardagar under kontorstid. Vill du ha akten i ditt hem eller på någon speciell plats och/eller på annan tid kan detta i vissa fall ske efter överenskommelse med vigselförrättaren. Normalt ombesörjer vi inte vigslar utanför kommunens gränser, i dessa fall rekommenderar vi er istället att kontakta kommunen där ni planerar hålla vigselakten. En borgerlig vigsel är kostnadsfri. Lokal i kommunhuset bokas av kommunkansliet och är kostnadsfri för paret. Är ni ett större sällskap som önskar vara med vid akten bör ni dock meddela detta vid bokningen.

Vigsel på annat språk

Vigslar förrättas normalt på svenska eller engelska. Om en eller båda i paret inte talar något av dessa språk ansvarar paret själva för att ordna med någon som kan översätta/tolka.

Före och efter vigseln

Kommunkansliet förbereder vigselprotokoll och andra handlingar inför vigseln. Efter vigseln får ni en kopia av protokollet samt en vigselmemorial. Vigseln anmäls till Skatteverket för registrering i folkbokföringsregistret. Önskar ni ett formellt intyg på att ni gift er kontaktar ni Skatteverket.

Kommunens utsedda vigselförrättare

Vigselförrättare är Gunilla Abrahamsson, Bo Bergman, Per-Inge Pettersson, Lars Rosander och Helena Grybäck Svensson.

 1. Ni måste ha fått hindersprövning beviljad hos Skatteverket för att kunna skicka in denna förfrågan.
  Har ni fått hindersprövning beviljad hos Skatteverket?
  Ja
  Hindersprövning giltig till och med:

 2. Parets namn:
  Person 1
  Person 2
 3. Önskat datum för vigsel i första hand, minst två veckor från dagens datum:

  Önskad tid (ca):

 4. Eventuellt alternativt datum:

  Önskad tid (ca):

 5. Önskemål om vigselförrättare (flera val kan anges):

 6. Önskemål om plats för vigseln:

  Kommunens vigselförrättare utför normalt enbart förrättningar inom kommunens gränser.

 7. Vid vigsel󠄀 i Kommunhuset:
  Önskar ni att kommunen tillhandahåller vittnen?

 8. Vi önskar vigselakten på följande språk:

 9. Övriga önskemål

Observera att formuläret ovan enbart är en förfrågan om tid för borgerlig vigsel. Vi återkopplar till er inom fem arbetsdagar med besked om borgerlig vigsel kan anordnas enligt era önskemål eller ej.