Kommunstruktur

Kommunens organisation

Kommunala förvaltningar Kommunstyrelsens förvaltningar: • Ekonomikontoret • eUtvecklingskontoret • Informationsenheten…
Standardbild

Kontakter till förvaltningschefer

Miljö- och byggnadsförvaltningen Socialförvaltningen Serviceenheten Personalkontor Östra Smålands kommunalteknikförbund Ekonomikontoret…