Årsredovisningar med mera

En kort sammanfattning av Hultsfreds kommuns årsredovisning 2017

  • Kommunens resultat för 2017 blev 16,8 mnkr (6,3 mnkr 2016). Resultat före jämförelsestörande poster 42,6 mnkr
  • Nämndernas nettoavvikelse mot budget uppgick till 0,7 mnkr (5,7 mnkr 2016).
  • Nämndernas nettoinvesteringar uppgick till 73,2 mnkr (71,4 mnkr 2016).
  • Befolkningen i Hultsfred var 14 579 personer vid årsskiftet 2017/2018. Det är en minskning med 28 personer sedan årsskiftet 2016/2017.
  • Vid årsskiftet 2017/2018 hade kommunen 1 297 tillsvidareanställda mot 1 286 samma tid föregående år.
  • Kommunens låneskuld uppgick till 208,8 mnkr, och är oförändrad sedan föregående år.
  • Kommunens egna kapital för 2017 uppgick till 235,1 mnkr (218,4 för 2016).

Vill du läsa mer om året som gick, hittar du hela årsredovisningen för 2017 nedan. Där hittar du även årsredovisningar från tidigare år.

Delårsrapport 2018

Årsredovisning 2017

Delårsrapport 2017

Årsredovisning 2016

Delårsrapport 2016

Årsredovisning 2015
Delårsrapport 2015

Årsredovisning 2014
Delårsrapport 2014

Årsredovisning 2013
Delårsrapport 2013

Årsredovisning 2012
Delårsrapport 2012

Årsredovisning 2011
Budgetuppföljning 2011-04-30
Delårsrapport 2011
VA-bokslut 2011

Årsredovisning 2010

Årsredovisning 2009

Årsredovisning 2008

Årsredovisning 2007

Årsredovisning 2006

Årsredovisning 2005

Årsredovisning 2004

Årsredovisning 2003

Årsredovisning 2002