Årsredovisningar med mera

En kort sammanfattning av Hultsfreds kommuns årsredovisning 2016

  • Kommunens resultat för 2016 blev 6,3 mnkr (17,3 mnkr 2015). Resultat före jämförelsestörande poster 23,4 mnkr
  • Nämnderna visar ett resultat på 5,7 mnkr (2,8 mnkr 2015).
  • Nämndernas nettoinvesteringar uppgick till 71,4 mnkr (29,1 mnkr 2015).
  • Befolkningen i Hultsfred var 14 607 personer vid årsskiftet 2016/2017. Det är en ökning med 688 personer sedan årsskiftet 2015/2016.
  • Vid årsskiftet 2016/2017 hade kommunen 1 286 tillsvidareanställda mot 1 236 samma tid föregående år.
  • Kommunens låneskuld uppgick till 208,8 mnkr, en minskning med 41 mnkr sedan föregående år.
  • Kommunens egna kapital för 2016 uppgick till 218,4 mnkr (212,1 för 2015).

Vill du läsa mer om året som gick, hittar du hela årsredovisningen för 2016 nedan. Där hittar du även årsredovisningar från tidigare år.

Delårsrapport 2017

Årsredovisning 2016

Delårsrapport 2016

Årsredovisning 2015
Delårsrapport 2015

Årsredovisning 2014
Delårsrapport 2014

Årsredovisning 2013
Delårsrapport 2013

Årsredovisning 2012
Delårsrapport 2012

Årsredovisning 2011
Budgetuppföljning 2011-04-30
Delårsrapport 2011
VA-bokslut 2011

Årsredovisning 2010

Årsredovisning 2009

Årsredovisning 2008

Årsredovisning 2007

Årsredovisning 2006

Årsredovisning 2005

Årsredovisning 2004

Årsredovisning 2003

Årsredovisning 2002