Standardbild

Kart- och mättaxa

Taxan fört kart- och mätverksamheten antogs av kommunfullmäktige 2015-12-14, §…
Standardbild

Kartprodukter

Behöver du en karta? Vi producerar olika slags kartor, både…
Puff, mätning, 2

Mätningstjänster

Mätteknikerna på miljö- och byggnadsförvaltningen arbetar med mätuppdrag för privatpersoner,…
Standardbild

Adressättning

Miljö- och byggnadsförvaltningen ansvarar för adressättning och ajourhåller lägenhetsregistret inom…