Standardbild

Nybyggnad

För att uppföra nya byggnader behöver du oftast bygglov. Det…
Standardbild

Tillbyggnad

För att bygga till en byggnad så behöver du bygglov.…
Standardbild

Anläggningar

För att anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra en…
Standardbild

Skyltar

Du behöver bygglov för att uppföra, ändra och flytta en…
Rivning av husHus som rivs

Rivningslov

För att riva byggnader inom områden med detaljplan behöver du…
MarklovFoto på äng och himmel

Marklov

Marklov behöver du för att schakta eller fylla ut mark…
Standardbild

Förhandsbesked

Ett förhandsbesked ger dig svar på om du får bygga…