Standardbild

Anmälan om rivning

För fastigheter utanför planlagt område så behöver du göra en…
Standardbild

Attefallsåtgärder

Attefallsåtgärderna omfattar uppförande av komplementbostadshus som är maximalt 25 m²,…
Standardbild

Solceller

Att uppföra solceller är undantaget från bygglovsplikten, men eftersom en…