Bild på husbygge

Bygglov

Ska du bygga nytt, om eller till måste du söka…
Ventilation

Ventilationskontroll

Miljö- och byggnadsförvaltningen utövar tillsyn på byggnader för att se…
Bild på en strand

Strandskydd

Strandskydd finns för att trygga förutsättningarna för friluftslivet och bevara…
Standardbild

Förhandsbesked

Ett förhandsbesked ger dig svar på om du får bygga…
Standardbild

Kontrollansvarig

För de flesta större projekt behöver du anlita en kontrollansvarig…
Standardbild

Fria åtgärder

För vissa åtgärder behöver du varken bygglov eller anmälan. Dessa…