Bild på husbygge

Bygglov

Ska du bygga nytt, om eller till måste du söka…
Bild på en strand

Strandskydd

Strandskydd finns för att trygga förutsättningarna för friluftslivet och bevara…
Standardbild

Plan- och bygglovstaxa

När du ansöker om bygglov, marklov, rivningslov, förhandsbesked eller gör…
Rivning av husHus som rivs

Rivningslov

För att riva byggnader inom områden med detaljplan behöver du…
Bild på rullstol

Bostadsanpassning

Om du har ett bestående handikapp och behöver anpassa ditt…
Standardbild

Kontrollansvarig

Ska du bygga, riva eller utföra markarbete behöver du i…
Standardbild

Förhandsbesked

Ett förhandsbesked ger dig svar på om du får bygga…
MarklovFoto på äng och himmel

Marklov

Marklov behöver du för att schakta eller fylla ut mark…