Standardbild

Radon

Radon är en radioaktiv gas som finns i marken, luften,…
Standardbild

Fukt och mögel

Fukt och mögel i bostäder kan skapa problem och påverka…
foto på en vedtrave

Vedeldning

Att elda med ved kan vara ett bra miljöalternativ om…
Standardbild

Buller

Buller är oönskat ljud. Vad som är oönskat upplevs olika…
Ventilation

Ventilationskontroll

Miljö- och byggnadsförvaltningen utövar tillsyn på byggnader för att se…