Ungdomar på fritidsgårdenUngdomar på fritidsgården

Fritidsgårdar

För många ungdomar är fritidsgården en viktig och ibland den…