Standardbild

Kemikalieförteckning

Alla verksamheter som är tillstånds- och anmälningspliktiga måste ha en…
Standardbild

Köldmedier

Köldmedier finns bland annat i kylskåp, frysar, värmepumpar och luftkonditionering.…
Standardbild

Förorenade områden

Länsstyrelsen och kommunerna kartlägger och klassificerar kända förorenade områden som…
schaktmassorGrävskopa som gräver

Information om schaktmassor

I länken längre ned på sidan finns ett informationsblad om schaktmassor till…