Papper för egenkontroll och utbildningsbevis kollas igenom i en pärm på kontoret. Det är viktigt att dokumentera egenkontrollen.Papper för egenkontroll och utbildningsbevis kollas igenom i en pärm på kontoret. Det är viktigt att dokumentera egenkontrollen.Foto: Louise Nelson

Egenkontroll i miljöfarlig verksamhet

Driver du en verksamhet där det finns en risk för…
Standardbild

Förorenade områden

Länsstyrelsen och kommunerna kartlägger och klassificerar kända förorenade områden som…
Standardbild

Köldmedier

Ett köldmedium är en gas eller vätska som används i till…
schaktmassorGrävskopa som gräver

Information om schaktmassor

I länken längre ned på sidan finns ett informationsblad om schaktmassor till…