Standardbild

Förorenade områden

Länsstyrelsen och kommunerna kartlägger och klassificerar kända förorenade områden som…
Standardbild

Kemikalieförteckning

Alla verksamheter som är tillstånds- eller anmälningspliktiga måste ha en…
Standardbild

Köldmedier

Köldmedier finns bland annat i kylskåp, frysar, värmepumpar och luftkonditionering.…
schaktmassorGrävskopa som gräver

Information om schaktmassor

I länken längre ned på sidan finns ett informationsblad om schaktmassor till…
Bild som visar en gammal och en ny farosymbol.

CLP-märkning

Sedan den 1 juli 2017 måste alla kemiska produkter i…