Standardbild

Köldmedier

Ett köldmedium är en gas eller vätska som används i till…
Bild som visar ett moment av livsmedelskontrollen.

Livsmedelskontroll

Livsmedelsinspektörerna på miljö- och byggnadsförvaltningen genomför regelbundna livsmedelskontroller hos alla…