LantbrukBild på skördetröska och spannmål

Starta en lantbruksverksamhet

Jordbruksföretag räknas som miljöfarlig verksamhet eftersom de påverkar miljön. Bland…
Bekämpningsmedel

Bekämpningsmedel

Ska du använda bekämpningsmedel måste de vara godkända. Vissa medel…
KemikalierBild på kemikalier i burkar och flaskor

Kemikalier på lantbruk

Om du förvarar eller hanterar kemikalier i din verksamhet ska…
Papper för egenkontroll och utbildningsbevis kollas igenom i en pärm på kontoret. Det är viktigt att dokumentera egenkontrollen.Papper för egenkontroll och utbildningsbevis kollas igenom i en pärm på kontoret. Det är viktigt att dokumentera egenkontrollen.Foto: Louise Nelson

Egenkontroll i miljöfarlig verksamhet

Driver du en verksamhet där det finns en risk för…
Standardbild

Dieselcisterner

Vid ett utsläpp av olja kan mark, grundvatten och vattendrag…
Standardbild

Lantbrukstillsyn

Miljö- och byggnadsnämnden har ansvar för tillsynen och gör regelbundna…
Standardbild

Köldmedier

Köldmedier finns bland annat i kylskåp, frysar, värmepumpar och luftkonditionering.…