LantbrukBild på skördetröska och spannmål

Starta en lantbruksverksamhet

Lantbruk räknas som miljöfarliga verksamheter eftersom de påverkar miljön, till…
Standardbild

Kemikalieförteckning

Alla verksamheter som är tillstånds- eller anmälningspliktiga måste ha en…
KemikalierBild på kemikalier i burkar och flaskor

Kemikalier på lantbruk

Om du förvarar eller hanterar kemikalier i din verksamhet ska…
Bekämpningsmedel

Bekämpningsmedel

Ska du använda bekämpningsmedel måste de vara godkända. Vissa medel…
Standardbild

Lantbrukstillsyn

Miljö- och byggnadsförvaltningen har ansvar för miljötillsynen på lantbruk. Vi…
Standardbild

Köldmedier

Köldmedier finns bland annat i kylskåp, frysar, värmepumpar och luftkonditionering.…