Bild på husbygge

Bygglov

Ska du bygga nytt, om eller till måste du söka…
Standardbild

Plan- och bygglovstaxa

När du ansöker om bygglov, marklov, rivningslov, förhandsbesked eller gör…
MarklovFoto på äng och himmel

Marklov

Marklov behöver du för att schakta eller fylla ut mark…
Rivning av husHus som rivs

Rivningslov

För att riva byggnader inom områden med detaljplan behöver du…
Bild på en strand

Strandskydd

Strandskydd finns för att trygga förutsättningarna för friluftslivet och bevara…
Standardbild

Vad är PBL?

PBL står för plan- och bygglagen. Lagen består av bestämmelser…
Standardbild

Förhandsbesked

Ett förhandsbesked ger dig svar på om du får bygga…
Standardbild

Kontrollansvarig

För de flesta större projekt behöver du, som byggherre, anlita…