Bild på husbygge

Bygglov

Ska du bygga nytt, om eller till måste du söka…
Bild på en strand

Strandskydd

Strandskydd finns för att trygga förutsättningarna för friluftslivet och bevara…
Standardbild

Plan- och bygglovstaxa

När du ansöker om bygglov, marklov, rivningslov, förhandsbesked eller gör…
Rivning av husHus som rivs

Rivningslov

För att riva byggnader inom områden med detaljplan behöver du…
MarklovFoto på äng och himmel

Marklov

Marklov behöver du för att schakta eller fylla ut mark…
Ventilation

Ventilationskontroll

Miljö- och byggnadsförvaltningen utövar tillsyn på byggnader för att se…
Standardbild

Förhandsbesked

Ett förhandsbesked ger dig svar på om du får bygga…
Standardbild

Kontrollansvarig

För de flesta större projekt behöver du, som byggherre, anlita…
Standardbild

Vad är PBL?

PBL står för plan- och bygglagen. Lagen består av bestämmelser…