Bild på en strand

Strandskydd

Strandskydd finns för att trygga förutsättningarna för friluftslivet och bevara…
Standardbild

Plan- och bygglovstaxa

När du ansöker om bygglov, marklov, rivningslov, förhandsbesked eller gör…
Standardbild

Vad är PBL?

PBL står för plan- och bygglagen. Lagen består av bestämmelser…
Standardbild

Kontrollansvarig

För de flesta större projekt behöver du anlita en kontrollansvarig…
Ventilation

Ventilationskontroll

Miljö- och byggnadsförvaltningen utövar tillsyn på byggnader för att se…