Bild på husbygge

Bygglov

Ska du bygga nytt, om eller till måste du söka…
Standardbild

Plan- och bygglovstaxa

Plan- och bygglovstaxan antogs av kommunfullmäktige 2012-10-29 § 122. Kommunfullmäktige…
Standardbild

Kontrollansvarig

Ska du bygga, riva eller utföra markarbete behöver du i…
Bild på en strand

Strandskydd

Strandskydd finns för att trygga förutsättningarna för friluftslivet och bevara…
MarklovFoto på äng och himmel

Marklov

Marklov behöver du för att schakta eller fylla ut mark…
Rivning av husHus som rivs

Rivningslov

För att riva byggnader inom områden med detaljplan behöver du…