Visa bara Vanliga frågor från Tillstånd & tillsyn

Rivning av husHus som rivs
Rivningslov
För att riva byggnader inom områden med detaljplan behöver du…
MarklovFoto på äng och himmel
Marklov
Marklov behöver du för att schakta eller fylla ut mark på ett…
schaktmassorGrävskopa som gräver
Information om schaktmassor
I länken längre ned på sidan finns ett informationsblad om schaktmassor till…
Bild på husbygge
Bygglov
Ska du bygga nytt, om eller till måste du söka…
Ventilation
Ventilationskontroll
Det är viktigt att inomhusluften är ren och inte hälsofarlig…
Farligt avfallFabrikslokal med farligt avfall
Farligt avfall på företag
Avfall som har sådana egenskaper att det kan vara skadligt…
SoptunnaBild på grön soptunna
Avfallsinformation till företag
Enligt sorteringsbilagan för verksamhetsavfall i kommunens föreskrifter om avfallshantering ska…