Växastöd Regeringskansliet

Ansök om Växa-stöd

Växa-stödet infördes 1 januari 2017. Tidigare har bara enskilda näringsidkare…