deltagare ur Ledarutvecklingsprogrammet hösten 2015deltagare ur Ledarutvecklingsprogrammet hösten 2015

Bli ledare i vår organisation

Tillsammans med tio andra kommuner driver vi ett ledarutvecklingsprogram med syftet…