Standardbild

Tidplan för löner

Senast den 10 varje månad måste pappersunderlag för löneutbetalningar vara…
Standardbild

Semestertimmar

I ackumulatorn för innestående semestertimmar (finns under rubriken Sem/Ötid mm),…