Standardbild

Blanketter för anställda

Anhöriglista Bisyssla – anmälan Friskvårdsbidrag – ansökan Hälsodeklaration Höjd sysselsättningsgrad…
Standardbild

Flextid

Flexibel arbetstid innebär att den anställde själv får större möjlighet…
Standardbild

Distansarbete

Definition Distansarbete är arbete som utförs av en anställd regelmässigt…
Standardbild

Placeringsmeddelande

Placeringsmeddelande ska användas när anställd byter arbetsplats. Inga andra anställningsvillkor…