Introduktionssamtal

MöteIntroduktionssamtalFoto: Pixabay

Detta är checklistor att använda som stöd under de första introduktionssamtal som en anställande chef håller med en nyanställd chef under introduktionsperioden.

Introduktionssamtal – checklista

Välkommen!

Kort presentation av verksamheten, ”ange tonen”

 • Chefsbrevet
 • Genomgång av introduktionsplanen (tänk på möjligheten att individualisera)
 • Kalender
 • Verksamhetsforum (chefsmöten, APT…)
 • Rutiner (utrymning…)
 • Identitet
 • Behörighet
 • Nycklar
 • Korttagning- passerkort
 • Telefon
 • Kontor
 • ”Vem vänder jag mig till lista”
 • Tystnadsplikt
 • Larm
 • Post
 • Anhörigblankett
 • Frågor från den nya chefen
 • Chefskalender
 • Presentationsrunda på arbetsplatsen
 • Möte med ”vägledande kollega”

Samtal 2

 • Förväntningar, uppdrag/roll
 • Årshjul, policy, mål
 • Delegering
 • Attesträtt

Uppföljning

Uppföljning- avstämning utifrån tjänst och kompetens