Chefsutveckling

BöckerChefsutvecklingFoto: Pixabay

Chefsträffar

Det handlar om ledarskap – kreativa samtal som ger styrka och inspiration.

Ett forum för chefer att träffas och samtala utifrån olika ledarskapsteman. Varje träff har en kort input, därefter erfarenhetsutbyte i tvärgrupper.

Information om tid och plats finns i chefskalendern. Inbjudan med information om aktuellt tema skickas i god tid till samtliga chefer.

Ledarforum

Vi är en organisation och det kräver en ledarkultur.

Två gånger om året träffas alla chefer för gemensam kompetensutveckling. Detta bidrar till en helhetssyn och god samverkan mellan olika delar i vår kommun.

Basutbildning

I första hand en introduktionsutbildning för nya chefer, men också en möjlighet för dig som arbetat en tid som chef.

En internutbildning med tio halvdagar:

 • Att arbeta i offentlig verksamhet
 • Ekonomi
 • Rekrytering och anställning
 • Rehabilitering och arbetsmiljö
 • Lagar och kollektivavtal
 • IT
 • Krisorganisation
 • Information och kontaktcenter
 • Kulturmöten
 • Prioritera tid

Ledarutvecklingsprogram – Regionförbundet

Alla chefer ska genomgå regionförbundets ledarutvecklingsprogram som omfattar 8 dagar. För att gå programmet bör man ha arbetat som chef ca 1-2 år.

Programmet fokuserar på fyra olika områden under de fyra etapperna.

 • Mitt ledarskap
 • Ledarskap i gruppen
 • Ledarskap i organisationen
 • Ledarskap i omvärlden och uppföljning

Läs mer här. Det är förvaltningschefen tillsammans med HR som planerar chefernas medverkan.

Chefsutbildning

 

Handledning/coaching

 

Mentor