Personalbladet

Personalbladet ges ut fyra gånger om året och skickas via e-post till samtliga anställda i Hultsfreds kommun.

Tipsa gärna om nyheter till personalbladets redaktion