Pension | Hultsfreds kommun
Anställd » Anställningen » Pension »

Pension

aldre par

Skandia sköter kommunens pensionshantering

Hultsfred har valt Skandia som sin pensionsadministratör. Det är Skandia som därför sköter pensionshanteringen. Det är vi som din arbetsgivare som beslutar om pensionen men det är Skandia som hjälper dig, beräknar och betalar ut din tjänstepension.

Har du frågor, eller vill ansöka om din pension?

Kontakta Skandias pensionssupport på telefonnummer 0771-241 241 eller mejla till pensionssupport@skandia.se så hjälper de dig.

 

Att gå i pension:

Från den månad du blir 61 år till och med den månad du fyller 67 år bestämmer du själv när du vill gå i pension.

Så här går det till:

  • Fyll i blanketten Egen uppsägning (se nedan). Lämna in blanketterna till din närmaste chef senast tre månader innan du vill gå i pension. Beviljad uppsägning skickas vidare till din lönehandläggare.

Ansökan om pension

  • Du ansöker om din tjänstepension direkt hos vår pensionsadministratör Skandia.
  • Telefonnummer till pensionssupporten 0771-241 241 eller pensionssupport@skandia.se

Tänk också på att:

 

 


Om pensionssystemet

Din pension består av tre delar: allmän pension, tjänstepension och privat pension. Tjänstepensionen är en kollektivavtalad pension som betalas av Hultsfreds kommun som din arbetsgivare.

Allmän pension

Den allmänna pensionen är den statliga pensionen och sköts av Pensionsmyndigheten. Denna del är den största delen av din pension. Varje år skickar Pensionsmyndigheten ut information om din pension i det orangea kuvertet. Kontaktuppgifter och mer information finns på Pensionsmyndighetens webbplats.

Tjänstepension

Detta är en förmån som du tjänar ihop till i dina anställningar. Tjänstepensionen finansieras av arbetsgivaren enligt det kollektivavtal som slutits mellan arbetsmarknadens parter. KAP-KL som ersätter PFA 98 respektive PFA 01 omfattar anställda som är födda tidigare än 1986. Anställda som är födda 1986 eller senare omfattas av AKAP-KL. Avtalen ger de anställda rätt att välja vilket försäkringsbolag och vilken typ av pensionsförsäkring, som pengarna till tjänstepensionen ska sättas in i.

Privat pension

Delen privat pension är helt frivillig och något du själv tar ställning till. Kontakta din bank eller ditt försäkringsbolag om du är intresserad av ett privat pensionssparande. Har du redan en privat pensionslösning kontaktar du dem om det är något du undrar över.