Visa bara Vanliga frågor från Policy/riktlinjer

UpphandlingBok med information om offentlig upphandling
Lagen om offentlig upphandling
All upphandling i kommunen och dess bolag sker enligt lagen…