Standardbild

Fordonspolicy

Denna policy gäller trafiksäkerhets- och miljöaspekter på resor i tjänsten.…
InformationssakerhetFoto: Hultsfreds kommun

Informationssäkerhet

Vad är Informationssäkerhet? Informationssäkerhet är de åtgärder som vidtas för att…
Standardbild

Lönepolicy

Vår lönepolicy syftar till att stimulera till goda arbetsinsatser, engagemang,…
Standardbild

Samverkansavtal

I Hultsfreds kommun ska samverkan vara grunden för allt arbete.…
Standardbild

Personalpolicy

Personalpolicyn ger uttryck för kommunens personalpolitiska grundvärderingar och är inte…
Standardbild

Resepolicy

Minimera ditt resande genom att noga överväga om resan är…
Standardbild

Informationssäkerhetspolicy

Policyn är antagen av kommunfullmäktige 2018-09-24, §97/2018. Informationssäkerhetspolicyn är det…
Standardbild

Internkontroll

Här följer Hultsfreds kommuns riktlinjer för internkontroll. Internkontroll omfattar alla…
Standardbild

Mångfaldsplan

Jämlikhet är ett vidare begrepp. Det avser rättvisa förhållanden mellan…