Visste du att… du kan lägga till din frånvaro i din kalender och samtidigt stänga din telefon?

mobiltelefon

När du lägger in frånvarobesked i din kalender, hänvisas din telefon med samma frånvarobesked.

Så här gör du:

  • Välj kalender i din outlook
  • Klicka på ny avtalad tid
  • I ämnesraden skriver du ditt ärende, till exempel ”Möte i Vimmerby” tillsammans med önskad frånvaroorsak och kolon (:) TJÄ:Möte i Vimmerby

LUN= Lunch
GFD= Gått för dagen
TJÄ= Tjänsteärende
ÅKL= Återkommer klockan
UTE= Tillfälligt ute
VAB= Vård av barn
SEM= Semester
ÅDA= Återkommer den
VDK= Vidarekoppling
MOB= Vidarekoppling mobil
SJK= Sjuk
DEL= Arbetar deltid
RBL= Direkt till RBL
bild på kalender i outlook
Detta funkar på alla fasta och mobila anknytningar som är kopplad till en person i TRIO. Det fungerar inte till ett separat mobilabonnemang eller en grupptelefon till exempel ett personalrum.

ur Personalbladet mars 2017