Virserums Konsthall

Platshållare för bildspel

På Virserums Konsthall pågår alltid flera utställningar samtidigt med lite olika inriktning för att det ska passa olika smaker. För den som vill känna igen sig och sitt eget liv och se en utställning som handlar om vanliga människors liv och villkor är det naturligt med ett besök på Virserums Konsthall. Vi är också landsbygdens och periferins konsthall. Vi vill ge en bild av livet och dagens Sverige i motsats till den allt mer kommersiella och storstadscentrerade bild som media ofta ger.

Virserums Konsthall ser sig självt som ett ekomuseum. Konsthallen ska vara en naturlig del av bygdens liv och bygdens sociala, demokratiska och ekonomiska utveckling. Som gammal möbelmetropol är skogen och trät näringar som varit viktiga och de är fortfarande en viktig del av Smålands näringsliv. Trä och skog är även viktigt för det hållbara samhället. Vart tredje år funderar Virserums Konsthall extra kring hur vi kan leva hållbart. Inte bara ekologiskt hållbart utan också ekonomiskt och socialt. För allt hänger ihop!

Här finns en liten shop och café och på området kring Virserums Konsthall finns gamla byggnader med möbelmuseum och telemuseum, örtagård och lekpark.

GPS-koordinater:
Lat: N 57° 19’ 1.72″
Long: E 15° 35’ 27.42”