Virserums hembygdspark

Platshållare för bildspel

I hembygdsparken finns ett 15-tal byggnader, från 1600-tal fram till 1900-tal.

Husen som finns inom området visar på olika sätt socknens traditionella byggnadsstil och heminredning.

Fröåsa handpappersbruk
Byggnaden är ett större tvåvåningshus under tegeltak.
Där finns alla maskiner och redskap i ursprungligt skick.
De visar på ett utmärkt sätt gammal folklig industri.

Fagerströmstugan är en tvåvånings knuttimrad byggnad, troligen från slutet av 1700-talet eller 1800-talets början. Den var fram till 1918 huvudbyggnad på Emil Fagerströms gård i Misterhult .

Kombergastugan är en liten torvtäckt timmerbyggnad med mycket gammalt byggnads- och bostadsskick. Enligt traditionen är huset uppfört av soldaten Berg när han återvänt hem från 30-åriga kriget.

Ruben Nelsons Fotoatelje inredd i jugendstil.

Tildas stuga har samma inredning och möblering som när sista ägarinnan lämnade den 1940. Stugan är ett timmerhus på 4 x 8 meter med förstuga kök och rum.

Förutom byggnader  finns även olika samlingar från stenålder till nutid.

För mer information