Virserums hembygdspark

Platshållare för bildspel

Det finns ett 15-tal byggnader i hembygdsparken, från 1600-tal fram till 1900-tal. Där finns rika samlingar från stenåldern till nutid.

Husen som finns inom området visar på olika sätt socknens gamla byggnadsskick och heminredning. Även olika arbetsliv och ett par samhälleliga funktioner.

Fröåsa handpappersbruk
Byggnaden är ett större tvåvåningshus under tegeltak.
Där finns alla maskiner och redskap i ursprungligt skick.
De visar på ett utmärkt sätt gammal folklig industri.

Fagerströmstugan är en tvåvånings knuttimrad byggnad, troligen från slutet av 1700-talet eller 1800-talets början. Den var fram till 1918 huvudbyggnad på Emil Fagerströms gård i Misterhult .

Kombergastugan är en liten torvtäckt timmerbyggnad med mycket gammalt byggnads- och bostadsskick. Enligt traditionen är huset uppfört av soldaten Berg när han återvänt hem från 30-åriga kriget.

Ruben Nelsons Fotoatelje är en liten pärla i jugendstil.

Tildas stuga har samma inredning och möblering som när sista ägarinnan lämnade den 1940. Stugan är ett timmerhus på 4 x 8 meter med förstuga kök och rum.