Vilka typer av boenden finns för asylsökande och ensamkommande barn?

Ett av Migrationsverkets uppdrag är att erbjuda boende för alla som söker asyl. En asylsökande kan också välja att bo hos vänner eller släktingar under väntetiden. I första hand vill man erbjuda boende i lägenheter men hyr även tillfälligt vandrarhem, stugbyar och andra anläggningar. När det gäller boende för asylsökande har Migrationsverket avtal med den som hyr ut boendet. Det krävs inget avtal med kommunen.

Ensamkommande barn som anvisas till Hultsfreds kommun av Migrationsverket placeras i kommunens Hem för vård och/eller boende (HVB), Stödboende eller i familjehem. Standarden för HVB och stödboende regleras av Inspektionen för vård och omsorg (IVO).