Vilka typer av boenden finns för asylsökande och ensamkommande barn?

foto på ett ensamkommande barn

Ett av Migrationsverkets uppdrag är att erbjuda boende för alla som söker asyl. En asylsökande kan också välja att bo hos vänner eller släktingar under väntetiden. I första hand vill man erbjuda boende i lägenheter men hyr även tillfälligt vandrarhem, stugbyar och andra anläggningar. När det gäller boende för asylsökande har Migrationsverket avtal med den som hyr ut boendet. Det krävs inget avtal med kommunen.

Ensamkommande barn som anvisas till Hultsfreds kommun av Migrationsverket placeras i kommunens Hem för vård och/eller boende (HVB), Stödboende eller i familjehem. Standarden för HVB och stödboende regleras av Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Anvisningskommunen får en automatisk utbetald schablonersättning på 1350 kronor per dygn för ensamkommande barn som är asylsökande eller har uppehållstillstånd. Anvisningskommunen eller den kommun som ärendet flyttats över till får även under vissa förutsättningar en automatisk utbetald ersättning på 750 kronor per dygn för ensamkommande unga som har fyllt 18 år.