Viktigt att fixa och veta som ny

viktigt att fixa och veta som ny

När du kommer som ny har din chef och din arbetsgrupp förberett en del praktiska saker som rör behörigheter till system, dator, telefon och inpasseringskort där det krävs. Här listar vi sådant som du själv behöver ta ansvar för.

Vad behöver jag själv fixa?

  • Självservice. Som medarbetare får du tillgång till vårt personal- och lönesystem. Här rapporterar du in din frånvaro, registrerar tillägg, resor och avdrag. I självservice får du även tillgång till din lönespecifikation och kan se kommande löneutbetalningar.
  • Friskvårdsbidrag. Som medarbetare har du möjlighet att välja mellan ett friskvårdskort med 52 gratis träningstillfällen eller ett friskvårdsbidrag på högst 1 560kr per år. Meddela ditt friskvårdsombud eller chef vilket av alternativen som du väljer.
  • Se till att lönen kommer in på ditt konto. Om du vill ha lönen utbetald på annan bank än Swedbank behöver du kontakta Swedbank för att göra den ändringen.
  • Anmäl om du har en bisyssla. Som anställd hos kommunen får du inte ha några bisysslor som kan vara förtroendeskadliga. Du som anställd är skyldig att meddela arbetsgivaren om du har en bisyssla.
  • Semesterväxla. Som medarbetare kan du ha möjlighet att byta ditt semesterdagstillägg mot extra ledighet. Senast den 30 november måste du ansöka om du vill byta semesterdagstillägget mot ledighet nästkommande år.
  • Anhöriglista. Här fyller du i dina närmast anhöriga – i händelse av plötslig sjukdom, olycka eller annan krissituation. Om något oväntat sker är det värdefullt att ha uppgifterna förberedda och nära till hands. Lämna uppgifterna till din chef och tänk på att uppdatera kontaktlistan vid förändringar.