Vi syns och hörs genom #hultspeace!

hultspeace

Vad gör dig lite extra stolt över Hultsfreds kommun?
Som ett led i det fortsatta arbetet kring musikvideon ”There’s music in the air” (Hultsfred anthem) och vårt varumärke ”Du syns och hörs i Hultsfred!” har kampanjen #hultspeace nu lanserats.

Tanken är att vi alla ska visa upp vad vi är stolta över i vår kommun genom att tagga våra bästa bilder och filmer i sociala medier med #hultspeace.

Dessutom har olika personer i kommunen fått berätta om vad #hultspeace och Hultsfreds kommun betyder för just dem. Alla eldsjälar och människor som ställer upp för varandra, närheten, den vackra naturen och det driv som finns i kommunen är några av sakerna de tar upp.

Läs deras berättelser och mer om kampanjen på hultsfred.se/hultspeace

Ur Personalbladet oktober 2017