Vi lyssnar på våra anställda!

Bild på Medarbetarenkäten

Under fyra års tid har alla anställda fått svara på en medarbetarenkät som bland annat handlar om hur just du upplever din arbetssituation, din chef och din arbetsplats.

Vad har medarbetarenkäten resulterat i?

De två senaste resultaten har visat att det är arbetsmiljön vi ska fokusera på.
Arbetsmiljön skiljer sig mellan våra verksamheter, men enkäten visar att arbetsmiljön är den viktigaste frågan.
Därför utbildas chefer och skyddsombud i arbetsmiljö. Utbildningen hålls av arbetsmiljöexperten Gunnar Hansson, Resak. Han har även hjälpt kommunen med att skapa en bättre rutin för det systematiska arbetsmiljöarbetet. En viktig del är att chefer och skyddsombud tillsammans genomför utbildningen. Allt för att gynna det gemensamma arbetet med arbetsmiljön ute i verksamheterna. Detta är den största satsning som hittills gjorts på arbetsmiljöutbildning.
Arbetet med att förbättra arbetsmiljön fortsätter. Vi hoppas att du som anställd även fortsättningsvis använder medarbetarenkäten för att ”tycka till”. Din medverkan i enkäten är viktig för oss och för dig. Med hjälp av resultaten kan vi på ett tydligare sätt profilera oss som en attraktiv arbetsgivare.

Ta chansen, påverka och tyck till!

ur Personalbladet oktober 2015