Vi lotsar dig rätt!

Bild på dörrar

Hög rättssäkerhet levererad på ett proffsigt sätt är den bästa service vi kan ge dig som företagare!

Oavsett vilken ”dörr”, det vill säga person eller avdelning som du först kontaktar, ska din förfrågan få en samordnad och snabb hantering och få ett professionellt bemötande. Här kan du utveckla ditt företag och dina intressen!

Svensk standard 2013

Hultsfreds kommun har tagit initiativet till en svensk standard för kommunal företagslotsning. Standarden publicerades i januari 2013 och har arbetats fram tillsammans med SIS Swedish Standards Institute och flera andra svenska kommuner.

Vi har utvecklat en webbutbildning för tjänstemän på olika avdelningar som hanterar företagsärenden. Som första kommun i Sverige har vi testat webbutbildningen på våra företagslotsar. Det är ett konkret verktyg för att höja kompetensen hos de medarbetare som möter företagare i sin vardag.

Under 2012 spred Sveriges Kommuner och Landsting i samarbete med Hultsfreds kommun, Regionförbundet i Kalmar län och Lotsutbildning AB webbutbildningen till andra kommuner som en del i arbetet med att förbättra lokalt företagsklimat.

I grunden för vårt näringslivsarbete finns det politiskt antagna Tillväxt- och Näringslivsprogrammet, som består av åtta insatsområden, mål och konkreta åtgärder för hur tillväxtarbetet ska se ut de närmsta fyra åren.

Välj dörr in – vi lotsar dig rätt!