Vi förstärker vårt arbete med integration

IFO arbete och integration

1 januari 2016 bildas en ny enhet inom individ- och familjeomsorgen – IFO arbete och integration.
Flykting- och arbetsmarknadsenheten förenas då tillsammans med Stegen under samma paraply. Enheten blir den tredje sektionen inom individ-och familjeomsorgen. Tidigare finns IFO vuxen och IFO barn och familj.

Syfte och uppdrag

– Vi vill stärka kommunens arbete med integration och fokusera på egen försörjning för utsatta grupper som har svårt för att komma in på arbetsmarknaden, berättar Robert Andersson, tillträdande sektionschef.
– Varje enskild persons behov sätts i fokus. Vårt uppdrag är att lotsa och hjälpa människor som inte klarar sin egen försörjning eller är på väg att inte göra det. Det kan handla om hjälp till att skapa egen försörjning, studier eller företagande. Enheten ska prova nya metoder och nya sätt att samverka, fortsätter Robert.

Grunden för arbetet är ”Åtgärdsprogram asylmottagning samt integration i Hultsfreds kommun” som antogs av kommunfullmäktige 2015-02-23. I inledningsskedet är det ungefär 15 tjänstemän som berörs direkt av denna organisationsförändring.

Verksamheterna kommer att stanna kvar i sina respektive lokaler, men i framtiden är målet att samlokalisera med Arbetsförmedlingen. Diskussioner om formerna för detta pågår.

ur Personalbladet