Venhagsvallen

Målilla bandybana kan du lära dig att åka skridskor.

Det är en konstfrusen bandybana
Ansvarig är förening Målilla GOIF tfn 0495-201 89
Bandybanan är belyst och det finns omklädningsrum
Det finns även en läktare som rymmer 900 personer.

Säsongen är kort och öppettiderna kan variera beroende på väderleken.
För att vara säker på att anläggningen är öppen besök föreningens hemsida

https://www.svenskalag.se/malillabandy/