Vena Skola

Vena skola bild utematte

”Varje individ är stolt över sig själv, har tilltro till sin förmåga, fungerar väl tillsammans med andra och har drömmar om framtiden.” (Vision och målbild förskola och grundskola, Hultsfreds kommun)

Vi på Vena skola jobbar för att alla ska känna glädje, nyfikenhet och gemenskap. För oss är det viktigt att varje dag komma till skolan med ”ett leende på läpparna”. Vi har alla ett gemensamt ansvar för att skapa trygghet, öppenhet, delaktighet och ömsesidig respekt. Positiva förväntningar skapar motivation och intresse för att lära så mycket som möjligt. Var stolt över dina kunskaper och bär dem med dig in i framtiden!

Vår skola är en F-6 skola med fritidshem och förskola under samma tak. Idag finns ca 60 elever på skolan. Undervisningen sker ibland i åldersblandade grupper. Vi har en förskoleklass, en klass 1-2, en klass 3, en klass 4-5 och en klass 6.
Läsåret 2017/2018 arbetar vi för att tydliggöra elevinflytande för eleverna. En annan del i vårt arbete handlar om att utveckla möjligheter till lästräning. Vi använder oss också av ett tematiskt arbetssätt i undervisningen.

Välkommen till oss!