Vena mosse och Ver – fågelskyddsområde

Vena mosse med sitt rika fågelliv sträcker sig från Visböle förbi Vena. Fortsätter man mot Kristdala kommer man till sjön Ver där det finns ett fågeltorn.

Vena mosse är en för länge sedan utdikad mosse. I dag är den åkermark. Bönderna kan fortfarande få upp stubbar som är flera tusen år gamla när de plöjer. Rakt över mossen går en grävd kanal från början av 1900-talet som är orsaken till torrläggningen. Trots kanalen bildas det ibland översvämningsområden om vårarna.

Området besöks av många olika fågelarter. Här kan du se näktergal, kattuggla, vaktel, kornknarr, tofsvipa, buskskvätta, törnsångare och trana.

Sjön Ver ligger på vägen mot Kristdala. Nordöst om viken finns ett fågeltorn. Ett par hundra meter sydöst om Versnäs går det en liten stig från landsvägen till fågeltornet. Från badplatsen kan man se viken från andra hållet.

Några av de arter som observerats här är skedand, stjärtand, salskrake, rördrom och sångsvan.