Vem vänder jag mig till

TelefonVem vänder jag mig tillFoto: Pixabay

Detta är en sammanställning över de funktioner och personer i kommunen som en ny chef bör känna till och ibland behöver kontakta i sitt arbete.

Dokumentet är en mall som personligt anpassas för varje ny chef som börjar. Som anställande chef fyller du i och sparar dokumentet, och överlämnar till den nya chefen i samband med första arbetsdagen.