Vem kontaktar jag på lön?

Det är alltid bra att kontakta den lönehandläggare som ansvarar för din lön direkt.

Nedan finns en lista på vem som ansvarar för vilken arbetsplats. I slutet på sidan hittar du hennes e-postadress och telefonnummer.

Arbetsplats och Ansvarig lönehandläggare

ABHB: Karin Fjällgård
Albäcksskolan: Karin Fjällgård
Barn- och utbildningsnämnden: Emelie Wigren
Barn- och utbildningskontor: Emelie Wigren
Bemmaningsenheten, månadsanställda: Jeanette Fungmark
Bemanningsenheten, timanställda födda dag 1-8: Emelie Wigren
Bemanningsenheten, timanställda födda dag 9-16: Karin Fjällgård
Bemanningsenheten, timanställda födda dag 17-24: Malin Milton
Bemanningsenheten, timanställda födda dag 25-31: Jeanette Fungmark
Berguven: Emelie Wigren
Bibliotek: Jeanette Fungmark
Björkens förskola: Malin Milton
Boendestödjare: Karin Fjällgård
Campus: Emelie Wigren
Diamanten/Granitvägen: Karin Fjällgård
Ekbackens förskola: Malin Milton
Ekliden: Jeanette Fungmark
Ekonomikontor: Karin Fjällgård
Emådalsskolan: Malin Milton
Evahagens förskola: Malin Milton
eUtvecklingskontor: Malin Milton
Feriearbetande ungdom: Alla
Framsteget: Karin Fjällgård
Furuängens förskola: Karin Fjällgård
Gode män: Emelie Wigren
Gymnasieskolan: Emelie Wigren
Haga: Jeanette Fungmark
Hemgården: Malin Milton
Hemtjänst, City: Emelie Wigren
Hemtjänst, Krans: Emelie Wigren
Hemtjänst, Målilla: Karin Fjällgård
Hemtjänst, Mörlunda Karin Fjällgård
Hemtjänst, Vena: Emelie Wigren
Hemtjänst, Järnforsen: Jeanette Fungmark
Hemtjänst, Silverdalen: Jeanette Fungmark
Hemtjänst, Virserum: Malin Milton
Korttidsenheten: Malin Milton
HKIAB: Jeanette Fungmark
HSR: Jeanette Fungmark
Järnforsens skola: Malin Milton
Klockargården: Malin Milton
Knektagården (SÄBO): Karin Fjällgård
Kommunkansliet: Malin Milton
Kommunstyrelsen: Jeanette Fungmark
Kostservice: Jeanette Fungmark
Kultur- och Fritidsförvaltningen: Emelie Wigren
Kultur- och Fritidskontor: Emelie Wigren
Ledsagare: Jeanette Fungmark
Lejonet/Korsnäbben: Malin Milton
Lindblomsskolan: Jeanette Fungmark
Lindgården: Malin Milton
Lundagården: Emelie Wigren
Miljö- och byggnadskontor: Karin Fjällgård
Miljö- och byggnadsnämnd: Karin Fjällgård
Nattpatrullen: Malin Milton
Opalen: Karin Fjällgård
Oredans förskola: Jeanette Fungmark
Oredan/Lilla torget: Karin Fjällgård
Personalkontor: Karin Fjällgård
Personliga assistenter Hagadalsgatan: Jeanette Fungmark
Personliga assistenter Gränsgatan Karin Fjällgård
Personliga assistenter Skolgatan J: Jeanette Fungmark
Personliga assistenter Västerviksgatan: Karin Fjällgård
Personliga assistenter Flöjtstigen: Karin Fjällgård
Personliga assistenter Häradsvägen: Malin Milton
Personliga assistenter Trollstigen: Karin Fjällgård
Personliga assistenter Gästgivarvägen: Malin Milton
Personliga assistenter Storgatan H: Malin Milton
Revisorer: Jeanette Fungmark
Rockcity: Jeanette Fungmark
Råsebäcks förskola: Jeanette Fungmark
Räddningstjänsten: Britt-Marie Nyberg
Silverdalens skola: Malin Milton
Silverliljans förskola: Emelie Wigren
Silverslättens förskola: Karin Fjällgård
Slättgården: Malin Milton
Socialkontor – Vuxen IFO: Emelie Wigren
Socialkontor – Barn- och Familjenheten: Malin Milton
Socialkontor – Myndighet VO: Karin Fjällgård
Socialkontor – Social stab: Emelie Wigren
Socialkontor – Arbete integration – IFO (Robert Andersson): Emelie Wigren
Socialnämnden: Malin Milton
Solvändan: Emelie Wigren
Sommarorkestern: Emelie Wigren
Stockholmsvägen/Villagatan: Jeanette Fungmark
Stålhagens förskola: Emelie Wigren
Städservice: Jeanette Fungmark
Utvecklingskontoret: Karin Fjällgård
Vena skola: Malin Milton
Venhaga förskola: Malin Milton
Venhagskolan: Malin Milton
ÖSK: Karin Fjällgård