Värt extra arbetsdag att ta sig till jobbet!

foto på Henric Svensson, ekonomichef i Hultsfreds kommunFoto: Thorbjörn Svahn

Är det värt det? Ja, utan tvekan! Anledningen är inte platsen Hultsfreds kommun utan för kommunen som arbetsplats. Jag tror nämligen att den kultur som finns här är förhållandevis unik.

Arbetsplatsen Hultsfreds kommun

Vad kännetecknar Hultsfreds kommun? Ja, fortfarande är det starkt förknippat med festivalen och kommer säkerligen att vara det många år framöver. I övrigt beskrivs Hultsfreds kommun i olika sammanhang som en plats med omväxlande natur, många sjöar, rikt föreningsliv och ett växande utbud av utbildningar. En beskrivning som jag tror stämmer in på de flesta av landets 290 kommuner.

Andra kännetecken skulle kunna vara att befolkningen i kommunen sedan 1970- talet minskat med cirka 30 procent, att arbetslösheten nästan är 4 procentenheter högre än i riket eller att verksamheterna går på knä för att kommunen per invånare är tredje störst i landet på asylmottagning.

Jag har valt att åka tolv mil ToR till Hultsfred för att arbeta. Det är 60 mil och 8 timmar per vecka, det vill säga en extra arbetsdag bara för att ta mig till och från jobbet.  Är det värt det? Ja, utan tvekan! Anledningen är inte platsen Hultsfreds kommun utan för kommunen som arbetsplats. Jag tror nämligen att den kultur som finns här är förhållandevis unik.

För mig kännetecknas arbetsplatsen Hultsfreds kommun av öppenhet, förtroende och en vilja av att tillsammans utveckla kommunen (att bli lite bättre varje dag). Värdegrunden ”Du syns och hörs i Hultsfreds kommun” stämmer också väl in då ledarskapet i kommunen ger möjlighet för, den som vill, att synas och höras. I både politik- och tjänstemannaorganisationen finns en samsyn, jag upplever att vi ser oss mer som en organisation tillsammans än en stor koncern med många förvaltningar och företag. Det visar sig dagligen i den kontakt och samverkan som finns mellan kommunens verksamheter.

Trots minskande befolkningsunderlag, hög arbetslöshet etc. tycker jag att vi ständigt överträffar förväntningarna på vad kommunen kan åstadkomma;

Kommunen satsar på att det byggs sjönära bostäder, attraktiva seniorbostäder och utbyggnad av fibernätet. Ledarutvecklingsprogram finns för nuvarande och framförallt blivande chefer och ledare. Den i Hultsfred utvecklade modellen för företagslots har blivit svensk standard och fått pris i EU. Campus erbjuder eftergymnasiala utbildningar för de som vill studera och flytta till eller bo kvar i kommunen. I höstas publicerade Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) en ranking över kommunernas hemsidor, Hultsfred är bäst i länet och trea i Småland. I senaste medarbetarenkäten uppgav 19 av 20 svarande att det finns en god delaktighet, gott samarbete och en stolthet i att arbeta för Hultsfreds kommun. Listan kan göras lång men jag stannar där.

Att vi uppnår dessa resultat har inte att göra med ekonomiska muskler, tekniska hjälpmedel eller en omväxlande natur… Det har att göra med den kultur som finns på arbetsplatsen Hultsfreds kommun. Detta medför i sin tur att vi har engagerade medarbetare som med begränsade resurser har förmågan att göra saker rätt och att göra rätt saker (det vi ekonomer kallar god ekonomisk hushållning).

Detta är min upplevelse av hur det är att arbeta i Hultsfreds kommun och jag hoppas att den delas av er alla. Om vi kan göra omvärlden medveten om hur det är att arbeta på Hultsfred kommun är jag övertygad om att det hjälper oss att behålla och rekrytera kompetent personal i framtiden. Med tanke på att vi är kommunens största arbetsplats med cirka 1 200 anställda kanske det även är ett steg i att vända på befolkningsutvecklingen!?

Henric Svensson, ekonomichef Hultsfreds kommun

 

Ur Personalbladet mars 2015