Våra skolbibliotek

Vena

Foto på Calle Ljungberg som jobbar på Albäcksskolans bibliotek

Calle Ljungberg

It-bibliotekarie
Hultsfreds bibliotek
Albäcksskolans bibliotek

Silverdalen

foto på bibliotekarien Karolina Stenström

Karolina Stenström

Bibliotikarie
Hultsfreds bibliotek
Skolbiblioteket i Silverdalen och tf barnbibliotekarie

Järnforsen

Foto på Monica Bergh som jobbar på Virserums bibliotek och på skolbiblioteket i Järnforsen

Monica Bergh

Bibliotekssasistent
Virserums bibliotek och skolbiblioteket i Järnforsen

Målilla

Maria Tunek

Bibliotikarie
Hultsfreds bibliotek och Venhagsskolans bibliotek

Mörlunda

Foto på Maria Johansson som arbetar på biblioteket i Virserum och på skolbiblioteken i Mörlunda och Målilla

Maria Johansson

Bibliotekarie
Bibliotekarie i Virserum och Hultsfred och på skolbiblioteket i Mörlunda