Vår gruppförsäkring blir billigare

Tecknad figur med livboj

Hultsfreds kommun har sedan tidigare i samarbete med Skandia träffat ett avtal om en frivillig gruppförsäkring till alla tillsvidareanställda inom kommunen.

Fördelen med att teckna en gruppförsäkring är bland annat att kostnaderna blir lägre då många är med och delar på risken. Nu sänks dessutom månadsavgiften för samtliga delar i gruppförsäkringen ytterligare.

Är du nyanställd med månadslön i minst sex månader ansluts du automatiskt till försäkringen som är kostnadsfri de tre första månaderna.

Läs här för mer information

Ur Personalbladet december 2017