Var fjärde anställd tecknade gruppförsäkring

Tecknad figur med livboj

I förra personalbladet berättade vi om möjligheten som gavs under våren att teckna försäkring med Skandia via oss som arbetsgivare. Resultatet efter kampanjen blev att hela 300 personer valde att teckna den här försäkringen.
– Det är mycket glädjande att så många valt att teckna försäkringen säger personalchef Hans Andersson. Vi har sällan möjlighet att kunna förmedla liknande tjänster. Tack vare kommunens befintliga avtal har detta kunnat göras. Gruppförsäkringar är oftast prisvärda och vi vet också att många idag både helt och delvis saknar försäkring utanför arbetet. En annan fördel med det erbjudande som gavs var att man inte behövde fylla i en hälsodeklaration.

Kan jag ansluta mig i efterskott?

Ja, det kan du. Vill du gå med i efterhand måste du fylla i hälsodeklaration för vissa delar av försäkringarna. Länk till Skandia.

Jag vill inte längre ha kvar försäkringen

Vill du inte ha försäkringen längre kontaktar du Skandia.