Vänorten Rumia

Rumia i Polen ligger nära Gdansk, Gdynia och Sopot. Kommunen har över 40 000 invånare. Utbytet med Hultsfreds kommun inleddes 1992 och 1996 blev Rumia vår kommuns officiella vänort. Utbytet har genom åren varit mycket omfattande. Främst mellan olika skolor, föreningar och organisationer. Det pågående utbytet består av möten mellan ungdomar i de båda kommunerna. Albäcksskolans utbyte med en skola i Rumia har nu utvecklats till en profil för båda skolorna.

Sommarorkestern

Hultsfreds Sommarorkester spelar en central roll i utveckling av kontakter. Orkestern ger musikupplevelser vid olika besök. Många ungdomar, både från Sverige och Polen, har genom åren fått chansen att utvecklas både musikaliskt och personligt.